00
Forside
Tylstrup - hvor smilet trives.     

 Klik på billede for at komme på Tylstrup bys Facebooksprofil
Tylstrup
Tylstrup er en satellitby til Aalborg i det sydlige Vendsyssel med 1.288 indbyggere (2012). Tylstrup er beliggende i Ajstrup Sogn 18 kilometer nord for Aalborg, fire kilometer nord for nabobyen Sulsted og 8 km syd for Brønderslev. Byen ligger i Region Nordjylland og hører under Aalborg Kommune.
Tylstrup er en stationsby, idet den fra 1871-1972 havde en station på Vendsysselbanen og derved voksede et lille centrum frem omkring banen. Modsat banen ligger hovedvejen mellem Hjørring og Aalborg med Tylstrup Kro der gennem mange år har gjort Tylstrup kendt. Tylstrups forretninger er stadig i live og forsyner et mindre opland i det ellers meget tyndt befolkede område på kanten af Store Vildmo-se.
I Tylstrup blev under 1. og 2. Verdenskrig bygget en tørvebane fra Tylstrup Station til Store Vildmose. Banerne forsynede gasværker og elværker med brændstof i form af tørv. Banerne blev lukket 2-3 år efter krigenes afslutning. 
Fredagsflækken har besøgt Tylstrup by. Hør den her
NYHEDER
Invitation 19-05-2015
Invitation
Til den officielle indvielse af Multibanen i Tylstrup.
Fredag den 29. maj 2015 Kl. 15.00 til 16.30
 

 
Så er alt klar til indvielse af Multibanen i Tylstrup, og vi vil rigtig gerne vise resultatet frem for områdets borgere, sponsorer, håndværkere og alle de frivillige der på forskellig vis, har været en del af dette store projekt.
Vi har fået et resultat, vi kan være stolte af, og glæde os over lykkedes trods udfordringer undervejs. Sammenhold og godt samarbejde mellem de forskellige foreninger og opbakning fra de mange der har bidraget, har været fantastisk.
Vi vil gerne benytte indvielsen til at sige tak til jer alle.
Vi vil være vært, med røde pøler samt øl og vand.
Vi håber rigtig mange har lyst til at kigge forbi.
 
Med venlig hilsen
Multibane udvalget.
På vegne af
Tylstrup Samråd – Borgerforening – Idrætsforening
 
Vi prøver igen, desværre blev Thomas syg sidste gang vi inviterede 23-04-2015

Offentligt møde i Tylstrup skoles fællessal tirsdag den 12. maj kl.19.30, hvor vi får besøg af borgmester Thomas Kastrup Larsen.

Tylstrup Samråd har inviteret borgmester Thomas Kastrup Larsen til møde med borgerne i Tylstrup tirsdag den 12. maj
Vi håber rigtig mange borgere vil møde op og benytte lejligheden til at få en snak med borgmesteren om de ting i gerne vil der bliver sat fokus på i Tylstrup.
Det vil være dejligt, hvis der er stor opbakning til mødet, så vi får sendt et signal til borgmesteren om, at udviklingen i Tylstrup har borgernes interesse.
Vi håber derfor at i vil bakke op om mødet med borgmesteren.

Med venlig hilsen
Tylstrup Samråd 

Vejret i Tylstrup
Kommuneplan for Tylstrup
Kort over Tylstrup
Samrådet Tylstrup | E-mail: tylstrupby.dk@gmail.com