Attraktioner » St. Vildmose
Store VildmoseStore Vildmose
Store Vildmose var oprindeligt tørt land, der var dyrket helt op i jernalderen, men fra ca. 1500 f.kr. begyndte en mosedannelse på baggrund af klimaforandringer, og jernalderbønderne blev fortrængt fra området. Mosen voksede med tiden til en stor sammenhængende højmose på ca. 50 km2.
 
Staten opkøbte store dele af Vildmosen fra 1920'erne og frem til 1950'erne, og et større afvandingsprojekt startede. De opkøbte arealer blev med tiden udstykket til statshusmandsbrug. Dermed blev størstedelen af mosen drænet og opdyrket. I dag er kun rester af den oprindelige højmose tilbage i de vestlige og nordlige rande af Vildmosen.
 
En højmose dannes
Højmosedannelsen starter med, at et område forsumper på grund af klimaændringer (koldt og vådt) kombineret med at afvandingsforholdene er dårlige - i Vildmosen på det flade terræn af den tidligere havbund fra stenalderne. En kærmose dannes, evt. med sumpskov. I det næringsfattige miljø indfinder visse tørvemosser (Sphagnum) sig hurtigt, og ved deres vækst hæves terrænet i mosen. På et tidspunkt bliver mosen så høj, at forbindelsen til grundvandet bliver afbrudt, og mosens planter optager nu kun vand og næring fra regnvand. Højmosen er dannet.
 
På mosearealerne veksler tørre tuer med våde lavninger (høljer). Her vokser planter der er tilpasset det næringsfattige og sure miljø, bl.a. hedelyng, klokkelyng, rosmarinlyng og tue-kæruld.  I Store Vildmose området er der foruden mose også sø, natur- og kultureng, der alle er beskyttede naturtyper. I området er adskillige steder forekomst af Djævelsbid.
 
1853 ha. i den nordvestlige del af Vildmosen er fredet i dag, det fredede område er også udpeget til habitatområde. 
Læs mere her
 
Trædesten i Vildmosen
Stenene på Sandelsbjerg i Store Vildmose
Den nye kirkeklokke på Børglum Kloster generede jættekvinden i Thise. Hun klagede sin nød til trolden, som havde været hendes forlovede i mange hundrede år, og han besluttede at smadre kirkeklokken med én kæmpestor sten. Han forsøgte tre gange uden held. Første sten ramte Aabybjerg, anden sten ramte Sandelsbjerg og den tredje Thise bakker. Ingen af de tre sten ramte altså Børglum Kloster og trædestenene ligger nu samlet ved Sandelsbjerg i Store Vildmosen. Læs mere her
Vildmosemuseet
Museet er et kulturhistorisk special- og egnsmuseum med udstillinger om arbejdet i og omkring Store Vildmose.
 
Udstillingerne beskriver Store Vildmoses historie: "Fra Stenalderhav til agerland". Mose- og landbrug, handel og håndværk. Desuden køkken- og stue-miljø m.m. Læs mere her
Vildmoseporten
-et egns og oplevelsescenter i Store Vildmose.
Se mere her
Samrådet Tylstrup | E-mail: tylstrupby.dk@gmail.com