Samrådet » Ultvedsøerne

Faciliteterne ved Ultvedsøerne

Ultvedsøerne er et rekreativt område i udkanten af Tylstrup by. Området opstod da man i forbindelse med etableringen af Hirtshalsmotorvejen gravede grus og sand i området. I en årrække fremstod området som det var blevet efterladt af gravemaskinerne, overtaget af naturen og med nogle trampestier omkring søerne som eneste facilitet. I perioden 2013 til 2015 har Tylstrup Samråd gennemført et projekt der har tilvejebragt følgende faciliteter til området.
 • Bålhytte
 • Shelterplads med 3 sheltere og bålplads
 • Brændeskur med brænde tilgængeligt
 • Grejrum til brug for byens foreninger og institutioner
 • Multtoilet
 • Tarzanbane
 • Udendørs fitness redskaber
 • Oplevelsesbroer i begge søer
 • Omforandring af stier og beplantning som værn mod støj fra motorvejen
 • Fuglekasser og informationstavler 
Området er offentligt tilgængeligt og alle er velkomne til at bruge faciliteterne.
Tylstrup Borgerforening er ansvarlig foir drift og vedligehold af faciliteten og uregelmæssigheder og defekter bedes meddelt hertil.

Henstillinger:
 • Vi henstiller til at indkørsel til bålhytte og shelterplads kun foregår undtagelsesvis af gangbesværede og ved specielle ærinder i forbindelser med arrangementer ved området. Årsagen er at vi gerne vil beskytte grusvejen og terrænnet omkring området, der ellers vil blive opkørt og ødelagt, specielt i de regnfulde perioder.
 • Hundeluftere bedes samle hundens efterladenskaber op, som minimum på stier og i nærhenden af faciliteter.
 • Undlad at lade børnene gå på tagene af shelterne. Det slider unødvendigt på tagdækningen og den skulle gerne holde længe.
 • Hjælp os med at værne om området ved tankefuld adfærd. Husk området vedligeholdes af frivillig arbejdskraft.
Tylstrup Borgerforening
 

Grejrummet

Grejrummet findes på bagsiden af brændeskuret.
Grejrummet kan bruges af byens foreninger og institutioner der har nøgle til rummet.

I grejummet findes der:
 • 25 fiskenet
 • 5 fangstfade
 • 4 undervandskikkerter
 • 1 bålgryde
Stil venligst ikke andre ting ind i grejrummet 
Efter brug skal tingene ligges tilbage på rette plads i rengjort tilstand.
Bortkomne eller defekte ting bedes meddelt til Tylstrup Borgerforening der administrerer rummet.


Herunder kan du læse mere om processen da projektet om forskønnelse ved Ultvedsøerne blev gennemført fra 2013 til 2015.

Opdatering december - 2015
Vi er både stolte og beærede over at AKA udvalget i Aalborg Kommune har valgt at give prisen for "Årets landdistriktsprojekt 2015" til byens projekt ved Ultvedsøerne. Der var mange fine projekter med i opløbet så konkurrencen var hård.

Tillykke til Tiystrup og lokalområdet for denne fine bedrift!


 

Opdatering oktober 2015 - Afrapportering af projektet
 
Link til relevante dokumenter for afrapporteringen af projektet.

  Link til PDF udgave af informationstavlerne der er opsat i projektet

Opdatering september - 2015
Lørdag den 19. september blev de nye faciliteter ved Ultvedsøerne indviet med manér. Vejret var denne dag fantastisk og fremmødet til indvielsen var overvældende. Ud fra antallet af pølser og brød der blev aftaget fra spejdernes bål, anslår vi at der har deltaget omkring 200 i arrangementet. Bettina Mørk fra projektgruppen bød velkommen med nogle flotte ord om vigtigheden af sammenhold og fællesskab, i en lille by som vores. Aalborgs Borgmester Thomas Kastrup-Larsen forestod herefter indvielsestalen og blev efterfølgende hjulpet af nogle hjælpsomme børn med at klippe den røde snor, der markerede højtideligheden. Herefter sørgede holdet bag Tylstrup Revyen for et festligt indslag med lidt skjulte budskaber indbygget.....


Tak til spejderne for den gode forplejning!
Og tak til alle for det flotte fremmøde der gjorde det til en fantastisk dag ! 

Se flere billeder fra indvielsen ved at klikke her
xxSe vores fine omtale på forsiden af Vodskov Avis i uge 38

Opdatering den 15. august - 2015
I løbet af sommeren 2015 har idéen om projektet ved Ultvedsøerne så småt forvandlet sig til virkelighed. Der mangler i det store hele nu blot at blive monteret fitness redkskaber ved tarzanbanen. I løbet af sensommeren vil der også blive fyldt brænde i brændeskuret og vi skal have indkøbt noget grej til grejrummet.

Projektgruppen er meget stolte af resultatet, og vi håber at Tylstrups borgere også er begejstret for de nye faciliteter. For at vise resultatet frem inviteres der til indvielsesarrangement:

 
lørdag den 19. september 2015 - kl. 14.00 - ved Ultvedsøerne

Nærmere information om arrangementet følger senere.

Vi håber i projektgruppen på at mange har lyst til at komme fejre de nye faciliteter denne dag.


 


Opdatering den 17. april - 2014
Lokale og anlægsfonden har den 9. april meddelt at de vil støtte vores delprojekt "Opholds og overnatningsområde" med op til 150.000.

Vi er rigtig glade for at fonden vil støtte vores projekt, så vi kan etablere faciliteter for både ophold og overnatning ved Ultvedsøerne!
Friluftsrådet har den 14. marts bevilliget op til 160.000 i støtte til projektet, fra puljen "Tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet".
Friluftsrådet ligger i deres bevilling blandt andet vægt, på at ældre og bevægelseshæmmede får adgang til naturoplevelser, og at den fremtidige vedligeholdelse af området udføres af frivillig arbejdskraft.

Vi er naturligvis meget glade for at Friluftsrådet har valgt at støtte vores projekt!


Opdatering den 9. februar - 2014

Naturstyrelsen har den 3. februar bevilliget 397.100 til vores projekt gennem Lokale Grønne Partnerskaber. Det er rigtig gode nyheder at vores projekt nu har opnået en samlet financiering på 1.197.100 kroner. Det betyder formodentlig også at det bliver nemmere at opnå den sidste finansiering nu da 2 ud af 3 kroner i vores budget allerede er dækket ind. Projektet er nu mere en realistisk.

Vi afventer svar på vores ansøgning fra Friluftsrådet i marts, og Lokale og Anlægsfonden i april. Fundraising må siges at være en proces der kræver tålmodighed, men det gør ikke noget når bare vi når i mål med projektet.

Og det gør vi!Opdatering den 9. oktober - 2013

Så er det officielt!

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har på deres møde i dag den 9. oktober besluttet at støtte vores projekt med 800.000!!

I projektgruppen er vi naturligvis meget glade for denne meddelelse og vi går nu i gang med opgaven med at søge resten af finansieringen af vores projekt ind hos diverse fonde. Vi er meget fortrøstningsfulde med denne opgave da vi har et godt projekt, og vi håber meget at det lykkes så vi kan gennemføre projektet i sin fulde form.

Tillykke til Tylstrup!Opdatering den 29. august 
Projektgruppen er meget stolte af at kunne melde vores ansøgning til pujlen færdig!
Vi har har her i august måned fået samlet alle trådene til en kanon god ansøgning på byens vegne.
Nu er der kun tilbage at håbe på at vi kan samle de nødvendige milder til projektet.
Når vi forhåbentligt får en positiv tilbagemelding fra puljen, vil vi starte på arbejdet med at søge yderligere fonde og puljer. I projektgruppen håber vi at I alle, ligesom os, glæder jer til at se Ultvedsøerne gennemgå en forskønnelse og blive tilføjet nogle faciliteter til glæde for alle der bruger området!

 
Her kan du se den indleverede ansøgning plus bilag:
(Nogle af linkene er gjort inaktive da dokumenterne ikke længere er gældende)

Bilag enkeltvis:
 1. Referat af borgermøde afholdt den 27. juni 2013
 2. Tilbagemeldinger fra Institutioner og foreninger
 3. Overslagspriser på terrænarbejde fra entreprenørenheden (Bilaget er gjort inaktivt)
 4. Tilbud fra KM Tegneteknik & Byg (Bilaget er gjort inaktivt)
 5. Tilbud fra UNO (Bilaget er gjort inaktivt)
 6. Situationsplan (Målfast printet i A1 størrelse)
 7. Tegning 1 af bålhytten. Tegning 2 af bålhytten.
 8. Tegning af muldtoilettet
 9. Tegning af brændeskuret
 10. Tegning af shelters
 11. Forhåndsdialog om tilladelser
 12. Borgerforeningens seneste regnskab
 13. Samrådets vedtægter
 14. Tilgængelighedsanalyse
 15. Tilsagn fra Aalborg Kommune
 


Opdatering den 1. august 2013


Tak for fremmødet til borgermødet om projektet ved Ultvedsøerne. Det var en fornøjelse at opleve interessen for projektet og alle de gode ideer om Ultvedsøernes fremtid. Projektgruppen har i juli måned arbejdet videre med at prissætte de enkelte delprojekter og finde ud af om der kan opnås de nødvendige tilladelser og dispensationer til de forskellige elementer i projektet.
Arbejdet fortsætter i august samtidig med at vi så småt begynder at sammensætte ansøgningen.

Det bliver bare så godt! Vi håber meget på at det lykkes for Tylstrup at gennemføre projektet.

X
X

X

 
Den 20. juni 2013

En ildsjæl i Tylstrup blev opmærksom på at Aalborg Kommunes forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, har en pulje penge der kan bruges til udvikling af rekreative områder i kommunen. Puljen hører under landdistriktsgruppen.(Se mere her)
Samrådet har derfor sendt en ansøgning til forvaltningen om at komme i betragtning til midlerne.
Ansøgningen handler om udvikling af området ved Utvedsøerne, og Tylstrup by blev sammen med 8 andre byer udvalgt til at deltage i konkurrencen om midlerne. Projektet kan for eksempel indeholde shelters, bålhytte, bådebro, udendørs-fitness eller andet. 


Så langt, så godt!

Samrådet har tirsdag den 11. juni nedsat et udvalg der skal arbejde videre med projektet om udvikling af Ultvedsøerne. Der skal laves et detaljeret projekt og en ansøgning til kommunen inden den 1. september 2013. 
Vi kan så kun håbe på at vores projekt og ansøgning bliver så god, at vi får del i midlerne.

Vi har brug for dine gode ideer til hvordan du kan forestille dig de rekreative områder ved Ultvedsøerne i fremtiden!
Derfor inviterer vi til Borgermøde den 27. juni kl. 19.00 på Luneborgvej 54 (Bethaniakirkens lokaler)


Vel mødt med dine gode ideer, eller hvis du bare vil høre mere om projektet.
Udvalgets medlemmer:
Bettina Mørk
Jeanette Bækgård
Hanne Starcke
Philip Fodgaard
Thomas Jefta Petersen
Samrådet Tylstrup | E-mail: tylstrupby.dk@gmail.com