Attraktioner » Ultvedsøerne
Ultvedsøerne
Man havde ved nærmere undersøgelser af undergrunden langs den nye motorvej fundet ud af at der var store mængder af sand som kunne bruges til bygningen af motorvejen. Derfor ansøgte Vejdirektoratet i sommeren 1998 om udvinding af sand og grus til motorvejsbyggeri på området. I januar 1999 fremlægger Nordjyllands Amt forslag til regionplantillæg til offentlig debat. Denne debat afsluttedes i midten af marts og umiddelbart derefter fik Vejdirektoratet tilladelsen fra Amtet.
Geoteknikkerne vurderede materialet af sand og grus som anvendeligt til dæmningsfyld, dvs. indbygning i vejdæmninger f.eks. i Grundtvig Sørensens Vej, i de to rundkørsler ved Luneborgvej og mange andre steder.  Desuden er det anvendt som fyld under vand, dvs. hvor der er jord, som skulle udskiftes grundet dets dårlige bæreevne, det er typisk områder omkring eksisterende vandløb, ved gamle moser m.m., teknisk kaldet blødbundshuller.
Desuden er sandet af en sådan karakter at det også kunne anvendes som bundsikring, det er det lag sand som ligger mellem den afrettede råjord og det stabilgruslag som ligger umiddelbart under asfalten.
 
I maj måned 1999 gik maskinerne så i gang med af grave. Arbejdet afsluttede ca. i oktober 2000.
Af de geotekniske undersøgelser fremgik det at grundvandsspejlet var beliggende ca. 1 – 3 m under terræn og måtte ikke forsøges sænket under udgravningen. Det betød at en større del af materialet blev udgravet under vand og da materialet var langsomt drænende skulle jorden tørres inden indbygningen i motorvejen. Dette er sket ved deponering i en højde af ca. 3 m.
 
Som følge af udgravningen og fjernelsen af mange tons grus og sand opstod de to søer. Søernes udbredelse er for den sydligste sø ca. 300 m lang og ca. 110 m bred. Den nordligst og største sø måler ca. 400 m gange ca. 200 m. Begge søer har en maksimal dybde på 8 m, men er efter Amtets anvisning reguleret ved bredden med varierende anlæg, således at dybden ikke kommer pludseligt. Fra begge søer tilsammen er der tilsammen udgravet ca. 500.000 m3.

Læs mere her.
I løbet af sommeren 2015 er området ved Ultvedsøerne blevet forskønnet med et projekt indeholdende blandt andet bålhytte, shelters, multtoilet, tarzanban og udendørsfitness. Projektet er gennemført af en udvalg under Tylstrup Samråd og med støtte fra Aalborg Kommune, Lokale Grønne Partnerskaber, Lokale og Anlægsfonden samt Friluftsrådet.

Se mere om projektet her


 

Ultvedsøerne er et meget smukt rekrativt område, der ligger ca. 800 m. vest for Tylstrup.
Der er bord/bænke sæt, så man kan godt tage kaffen med og nyde den på stedet. Der er meget velegnet til en rask gå-tur. Hvis du går fra torvet ved Spar købmanden og rundt om begge søerne, vil det være en tur på ca. 6 km. og man kan gå den på ca. 1 time. 
Alternativt kan man gå ad Harestien, og få en spændende rundtur.
Se kort her.
Samrådet Tylstrup | E-mail: tylstrupby.dk@gmail.com